دستگاه برش کالسکه ای

 از این دستگاه ها در خط تولید نواری برای برش نوارهای لاستیکی  و پلاستیکی سخت  و زه فلزی استفاده می شود. در این ماشین سرعت برش با سرعت خط تولید تنظیم می شود. بسته به اینکه نوار سخت باشد یا نرم ، مکانیزم تنظیم سرعت این دستگاه ها تغییر می کند. در نوارهای سخت تیغه با پروفیل حرکت می کند و پس از انجام عملیات برش به جای اول خود باز می گردد. عملیات برش می تواند بر پایه مکانیزم گیوتینی و یا تیغه اره دیسکی انجام گردد.         

دستگاه برش اره دیسکی

این دستگاه ها در خطوط تولید نواری و به منظور برش پروفیل خروجی از اکسترودر مورد استفاده قرار می گیرند. عملیات برش توسط تیغه اره دیسکی انجام می شود و بیشترین کاربرد آن برای نوارهای متال دار و یا نوارهای سخت بدون متال می باشد.