دستگاه های تکمیل نواری در صنعت لاستیک

دستگاه برش و پانچ چند ایستگاهه

در دستگاه های برش و پانچ پروفیل به طول نهایی برش می خورد و سطح مقطع آن مطابق نقشه تعیین شده پانچ می شود. این دستگاه ها برای پروفیل های نرم و سخت،  مطابق طول و سطح مقطع مورد نظر طراحی و ساخته می شوند. برش دقیق، تکرارپذیری بالا و توانایی پانچ سطح مقطع های پیچیده از ویژگی های دستگاه های پانچ و برش می باشد. در این دستگاه ها بسته به نیاز مشتری امکانات زیر در نظر گرفته می شوند:


·         تعویض ابزار که قابلیت تکمیل پروفیل برای چند پروژه مختلف در یک دستگاه را امکانپذیر می سازد. 

·         سنسور برای چک کردن مکان قرارگیری پروفیل در دستگاه و یکنواختی آن

·         تک ایستگاهه یا چند ایستگاهه بودن دستگاه

·         تعویض تیغه با قابلیت چندین بار تیز شدن   

       


 

 

 

دستگاه های تولید نواری

دستگاه برش گیوتینی

دستگاه برش گیوتینی به منظور برش نوارهای نرم خارج شده از اکسترودر در خطوط تولید نواری مورد استفاده قرار می گیرد. تیغه این دستگاه ها از نوع گیوتینی می باشد و قابلیت تعویض و چندین بار تیز شدن دارند.

 

دستگاه برش اره دیسکی

این دستگاه ها در خطوط تولید نواری و به منظور برش پروفیل خارج شده از اکسترودر مورد استفاده قرار می گیرند. نوع نوار برش داده توسط دستگاه برش اره دیسکی نوار سخت بدون متال و یا متال دار می باشد. در این دستگاه ها از تیغه اره دیسکی استفاده می شود.


 

دستگاه برش کالسکه ای 
از این دستگاه ها در خط تولید نواری برای برش نوارهای لاستیکی  و پلاستیکی سخت و نرم استفاده می شود. در این ماشین سرعت برش با سرعت خط تولید تنظیم می شود. بسته به اینکه نوار سخت باشد یا نرم مکانیزم تنظیم سرعت این دستگاه ها تغییر می کند. در نوارهای سخت تیغه با پروفیل حرکت می کند و پس از انجام عملیات برش به جای اول خود باز می گردد در حالیکه برای برش نوارهای نرم تیغه در جای خود ثابت است و نوار قبل از برش مقداری انبارش می شود تا زمان لازم برای برش ایجاد گردد.