ساخت دستگاه کوتر مونوليت کاتاليت اگزوز خودروهای داخلی توسط متخصصان شرکت همگر توس برای نخستين بار در ايران

کوتينگ مونوليت

دستگاه کوتر مونولیت وظیفه ی کوت مونولیت های لانه زنبوری را برعهده دارد که از جنس سرامیک با مقاومت حرارتی بالا هستند. مونولیت‏ها هسته ی اصلی مبدل‏های کاتالیستی هستند.

مبدل‏های کاتالیستی،  در خروجی اگزوز خودرو قرار می گیرند و طی یک سری واکنش های شیمیایی با تبدیل گازهای سمی حاصل از احتراق خودرو به گازهای بی ضرر، از آلودگی هوا جلوگیری می‏کنند. مونولیت‏ها انواع مختلفی دارند.

مونولیت‏های کوت شده در این دستگاه، شامل هزاران کانال با دیواره نازک هستند که ماده کوت شونده که اصطلاحن  Washcoat نام دارد، باید با شرایطی خاص و دقت بالا درون این دیواره ها کوت شود. ارتفاع و ضخامت ماده کوت شده مقدار مشخصی دارد. دستگاه کوتر مونولیت، فرآیند کوت را در دو مرحله مکش مواد به درون مونولیت و دمش هوا بر روی مونولیت،انجام می‏دهد.

قبل و بعد عملیات کوت، وزن مونولیت‏ها برای مقایسه و اطمینان از نحوه عملکرد دستگاه ، ثبت می‏شود.

 

 

 

 

 

خانم مهندس خادم باشی و آقای مهندس فضائلی

آخرين مرحله تست و راه اندازی دستگاه کوتر مونوليت بهمراه دکتر وال