متن

قالب آلومينيومی وکيوم 

طراحی و ساخت قالب آلومينيومی وکيوم فوم های عايق رطوبت درب خودرو