فیکسچرهای کنترلی

 

از فیکسچرهای کنترلی برای چک کردن ابعاد و تلرانس های مورد نیاز مشتری برای تایید پروفیل تکمیل شده، استفاده می شود. شرکت همگرتوس متخصص در زمینه طراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی با دقت بالاست. فیکسچرهای ساخت ما مورد تایید واحد تضمین کیفیت شرکت ایران خودرو می باشند. از این ابزارهای کنترلی میتوان برای کنترل ابعادی در موارد زیر بهره برد:


·         نوارهای آببندی لاستیک و پلاستیک

·         قطعات لاستیکی و پلاستیکی

·         قطعات فلزی