خدمات مهندسی

 در شرکت همگرتوس مراحل مختلف هر پروژه از طراحی و تحلیل تا خرید ملزومات، ماشینکاری، مونتاژ و تست توسط تیمی متشکل از نفرات واحد طراحی، برق و اتوماسیون، مهندس ساخت، تولید، کیفیت، برنامه ریزی و کنترل پروژه اجرا و پیگیری می شود. با همکاری این تیم هیچ موردی روند پیشرفت پروژه را مخدوش نمی کند و کیفیت محصول نهایی تضمین می شود.


 فعالیت های مهندسی شامل موارد زیر می شود:

 

·         طراحی سه بعدی قالب و ماشین

·         تحلیل مدل های طراحی شده

·         مهندسی معکوس

·         فعالیت های تحقیق و توسعه

 

در پروژه های قطعات لاستیکی و پلاستیک جهت طراحی قالب از نرم افزارهای تحلیلی همچون Moldflow و ABAQUS استفاده می شود که از این طریق موقعیت مناسب جهت گیت ورودی و میزان فشار و دما و دیگر موارد تزریق مورد تحلیل و بررسی قرارداده می شود تا بتوان تمامی شرایط را قبل از طراحی و تولید قالب مورد بررسی قرارداد و بهترین شرایط را در طراحی و ساخت درنظر گرفت و محصول نهایی با کیفیتی را به مشتری ارائه داد.