اخبار همگر توس

افتخاری دیگر برای گروه صنعتی پارت لاستیک - نصب تصویر جناب آقای ایرج یزدان بخش، در میدان استقلال مشهد - دی ماه 1397

افتخاری دیگر برای گروه صنعتی پارت لاستیک - نصب تصویر جناب آقای ایرج یزدان بخش، در میدان استقلال مشهد - دی ماه 1397 ویژه

همایش جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در اقتصاد امروز

همایش جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در اقتصاد امروز ویژه

بازدید دکتر سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و هیئت همراه از نمایشگاه توانمندی های گروه صنعتی پارت لاستیک 1397/10/10

بازدید دکتر سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و هیئت همراه از نمایشگاه توانمندی های گروه صنعتی پارت لاستیک 1397/10/10 ویژه

ساخت اولین خودرو فرمول یک دانشجویی

ساخت اولین خودرو فرمول یک دانشجویی "سورنا" در دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت شرکت همگر توس ویژه

مراسم رونمایی از خودرو فرمول یک دانشجویی سورنا، اولین تیم ایرانی حاضر در کلاس یک مسابقات FSAE ایتالیا 2018 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور جمعی از مدیران صنعت استان خراسان رضوی برگزار شد.